Japanese Tea Ceremony Amsterdam / Japanse Theeceremonie Amsterdam (bedrijfsuitje / prive)

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Japanese Tea Ceremony Amsterdam

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Details

You will learn the basic concepts and ideas of the Japanese tea ceremony. You will also learn how to behave in a tea house and you will learn to appreciate its decoration.

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Japanese Tea Ceremony / Sado(茶道)

You attend a Japanese tea ceremony. You will love the calm and serene atmosphere.

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Hands-on

Make your own tea! We use very special Matcha (抹茶) from Uji. We will tell you how to drink it and we will also serve you a specially selected Japanese cake.

Duration:

60 min

Be on time.
We cannot allow latecomers to join a session once it has started. Reservations are required to guarantee your place.

The maximum number of participants is 6 people(minimum 1p).

Friday / Saturday / Sunday: 11:45-12:45 / 14:15-15:15/ 16:45-17:45

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Locations Japanese tea room

For small groups(6p max) Havikshorst 30 in Amsterdam(Buitenveldert, near Rai, WTC and the Japanese supermarket on Gelderlandplein).

For big groups (Incompany events / teambuilding etc) Amsterdam Centre (near Palace Dam Square)

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

RESERVATION BY PHONE IS REQUIRED

Otherwise you might disturb a tea ceremony session

 

Click here to reserve your spot or call +31-20-6122727

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us.
 • The costs are €40.00 per person with a minimum of 3 (max 6) persons.
  The costs are €60.00 per person with a maximum of 2 people(private)
  The costs are €120.00 per person with a maximum of 1 person(private)

 

 Japanse Theeceremonie Amsterdam(茶道)

De laatste jaren is matcha (抹茶) groene thee over de hele wereld erg populair geworden. Zoals u wellicht weet, speelt matcha een zeer belangrijke rol in een traditionele Japanse theeceremonie. Leren over Japanse theeceremonie betekent echter veel meer dan alleen matcha leren maken.

Waarom was dit in het verleden zo belangrijk voor de samoerais en monniken? Waarom wordt er tegenwoordig nog steeds aan  ’theeceremonie’ gedaan? Waarom beoefenen veel buitenlandse inwoners van Japan het? Kom, stap in de wereld van diepe spiritualiteit en laat je ziel vrij.

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Introductie

Je leert de basisconcepten en ideeën van de Japanse theeceremonie. Je leert ook hoe je je moet gedragen in een theehuis en je leert de decoratie ervan te waarderen.

Japanse theeceremonie / Sado(茶道)

Je woont een Japanse theeceremonie bij. U zult genieten van de rustige en serene sfeer.

Hands-on

 • There are always free spots even when it is not possible to reserve online anymore. Please call us +31-20-6122727.

Maak je eigen thee! We gebruiken heel byzondere Matcha (抹茶) uit Uji. We vertellen je hoe je het moet drinken en we zullen je ook een speciaal geselecteerde Japanse cake serveren.

Vrijdag / zaterdag/ zondag: 11:45-12:45 / 14:15-15:15/ 16:45-17:45

 • De kosten zijn €40.00 per persoon (minimum 3 /max 6)
  De kosten zijn €60.00 per persoon voor maximum 2 personen(prive)
  De kosten zijn €120.00 per persoon voor maximum 1 persoon(prive)
 • Duur: 60 minuten

Locaties

 • Kleine groep (max 6p): Amsterdam Buitenveldert(bij Gelderlandplein)
 • Grote groep: Amsterdam centrum (bij Paleis op de Dam) voor evenementen, bedrijfsuitjes en teambuilding
 • Bij inschrijving voor een ceremonie verplicht de deelnemer zich tot betaling. Na het ontvangen van de factuur dient deze binnen 3 dagen betaald te worden. Bij annulering tot 14 dagen voor de ceremonie worden er geen kosten in rekening gebracht. – Bij annulering daarna of indien u niet komt opdagen (No-Show) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • U kunt boeken door een email te sturen naar katakurawblc@gmail.com
 • Japanse theeceremonie Amsterdam

Evenementen / bedrijfsuitjes / teambuilding

Docent

 

 

Voor meer informatie:

katakurawblc@gmail.com

Japanse theeceremonie Amsterdam

Volg ons ook op Instagram. Click hier

 

 

KATAKURA
Havikshorst 30
1083TT Amsterdam
BTW nr: NL185727049B01
KvK nr: 33263739
IBAN: NL41ABNA 0457 7940 38
BIC ABNANL2A
+31-20-61 22 727
katakurawblc@gmail.com

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Annulering

– Bij annulering binnen 48 uur na reservering en minstens 14 dagen voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

– Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor aanvang van een ceremonie, is cliënt 50% van het bedrag voor de ceremonie verschuldigd.

– Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.

– Annulering kan tot úiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de theeceremonie zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende cursus zijn € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus/ workshop.

– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam) gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

 

Betaling/ facturering

Dienstverlening vanaf €40 per uur of een meervoud daarvan voor particuliere cliënten dient door deze na de dienstverlening aan Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam) voor de ceremonie te worden voldaan.

– Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam) volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

– De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.

– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan

Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam)  te betalen.

– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam)  is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam)  zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q.gebruikelijke tarieven.

 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor de theeceremonie:

– Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per email of post;

– Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn

vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;

– Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam)  zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de theeceremonie en de locatie;

– Betaling voor de cursus dient voldaan te zijn voor aanvang van de theeceremonie, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd

– De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.

– Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post).

– Annulering kan tot úiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de theeceremonie zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende cursus zijn € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus/ workshop.

– Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de theeceremonie, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email.

– Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de ceremonie op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.

– Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als

hierboven genoemd.

– Annulering door Katakura (Japanse Theeceremonie Amsterdam): Bij ziekte van de theeceremoniemeester wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan de theeceremonie worden geannuleerd.

Gasten krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde theeceremonie in de toekomst, of om het geld voor de deelname aan de theeceremonie volledig teruggestort te krijgen.

Japan was nog nooit zo dichtbij! In Warffum (Groningen) geniet je samen van de authentieke Japanse ryokan stijl en de vele bijzondere Japanse gebruiken.

Andon. Een Japans b&b in Groningen, Nederland!

Menu